Prosentpoeng
Prosentpoeng er forskjellen mellom en prosent og en annen prosent og det er viktig å merke seg at prosentpoeng ikke er det samme som prosentvis endring.

For å beregne prosentpoeng så trekker du bare en prosent fra en annen. Mens prosentvis endring er prosent økning eller reduksjon fra ett tall til et annet tall. Prosentvis endring kan også være prosent økning eller reduksjon fra en prosent til en annen prosent.

Bruk prosentpoeng kalkulatoren nedenfor for å beregne prosentpoeng. Vi har også inkludert svaret på prosentendring slik at du kan se forskjellen mellom prosentpoeng og prosentvis endring.

Prosent 1:
Prosent 2:
Prosentpoeng:
Prosentvis endring:

Her er formlene som brukes i prosentpoeng kalkulatoren ovenfor.

Prosent2 - Prosent1 = Prosentpoeng

((prosent2-prosent1)*100)/prosent1 = Prosentvis endring


© Prosent.net  |   Personvern og cookies  |   Ansvarsfraskrivelse  |   Kontakt