Prosentkalkulator og Prosentregning


Prosent av et tall
Dette er den vanligste prosentkalkulatoren der du beregner en prosentdel av et tall. Først så ganger du tallet med prosenten også deler du produktet med 100. ((Tall x Prosent) / 100 = Del)

Hva er  % av ?

 

Tall pluss prosent
Dette er nyttig prosentregning hvis du vil legge til en prosentdel til et tall som for eksempel tips til en restaurantregning. Her regner du prosentdelen av tallet også legger du den prosentdelen du fikk til tallet. ((Tall) + (Tall x Prosent) / 100)

Hva er  pluss  prosent?

 

Tall minus prosent
Med denne prosentkalkulatoren kan du for eksempel bruke for å beregne den endelige prisen etter at du har trukket fra prosent rabatt. Her regner du prosentdelen av tallet også trekker du den prosentdelen fra tallet. ((Tall) - (Tall x Prosent) / 100)

Hva er  minus  prosent?

 

Prosent endring
Dette er prosentregning som kan beregne prosent økning eller reduksjon fra ett tall til et annet tall. Dette regnes ut ved å gange forskjellen mellom tallene med 100 også dele produktet med det første tallet. (((Tall2 - Tall1) x 100) / Tall1)

Prosent endring fra  til ?

  %

Prosent som desimaltall
Du kan bruke prosent som desimaltall til å lage raskere prosentregninger. For å gjøre en prosent til et desimaltall, så deler du prosenten med 100. (Prosent / 100)

Hva er % som desimaltall?

 

Brøk som prosent
Konverter brøk til prosent: Angi telleren og nevneren til en brøk for å se hva det er som en prosent. Prosentregningen her er veldig enkel. Vi bare deler telleren med nevneren også ganger vi kvotienten med 100.

Hva er  / som prosent?

  %

Hvilken prosent
Her kan du regne ut hva prosenten er hvis du vet tallet og delen. Dette regnes ut ved å gange delen med 100 også dele produktet med tallet. ((Del x 100) / Tall)

 er hvilken prosent av ?

  %

Hvilket tall
Her kan du regne ut hva tallet er hvis du vet prosenten og delen. Dette regnes ut ved å gange delen med 100 også dele produktet med prosenten. ((Del x 100) / Prosent)

 er % av hva?

 © Prosent.net